Příspěvky pojišťoven na dentální hygienu

VZP 111

Výše příspěvku: 

max. 1000 Kč jednou v roce v rámci programu Klub pevného zdraví

Komu a na co: 

Je určen pro těhotné ženy a maminkyO příspěvek může do 30. 11. 2018 žádat budoucí maminka na základě předložení platného těhotenského průkazu nebo maminka, která porodila, na základě předložení rodného listu dítěte (do 12 měsíců po porodu).

Příspěvek je určen na dentální hygienu v těhotenství nebo balíček dentální hygieny zakoupený v lékárně, v ordinaci lékaře nebo u dentální hygienistky v době těhotenství (zubní a mezizubní katáčky, zubní pasty, dentální nitě, ústní vody).

 

VoZP 201

Výše příspěvku: 

max. 400 Kč jednou v roce

Komu a na co: 

všem pojištěncům na dentální hygienu (ošetření či instruktáž). Příspěvek se nevztahuje na zubní lékařskou prohlídku nebo na jiné než hygienické výkony ani na dentální pomůcky či jiné zboží.

Co je třeba předložit:

  • Vyplněnou a podepsanou žádost (PDF).

  • Originál dokladu o úhradě ošetření či instruktáže dentální hygieny

     

ČPZP 205

Výše příspěvku: 

max. 500 Kč jednou v roce v rámci programu BonusPlus. BonusPlus je preventivní program ČPZP založený na principu získávání a čerpání bodů podle předem stanovených kritérií.

Komu a na co: 

Je určen pro všechny pojištěnce bez omezení věku. Účast v programu je dobrovolná. Do programu je možné se registrovat na pobočce ČPZP, telefonicky, e-mailem, písemně poštou, vlastní registrací prostřednictvím e-přepážky nebo při registraci k ČPZP.

Může být proplacen doklad o úhradě za dentální hygienu provedenou stomatologem nebo pracovníkem s Osvědčením k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru dentální hygienista.

 

OZP 207

Výše příspěvku: 

553 - 4590 Kč na dentální hygienu v rámci programu Vitakarta, který je založen na principu získávání a čerpání kreditů podle předem stanovených kritérií.

Komu a na co: 

Je určen pro děti i dospělé. Informujte na lince 261 105 555.

 

 

ZPMV ČR 211

Výše příspěvku: 

max. 500 Kč jednou v roce v rámci Programu pro děti

Komu a na co: 

Je určen pro pojištěnce ve věku do 18 let. Vztahuje se na nácvik dentální hygieny u dentálního hygienisty, příspěvek nelze čerpat na provedení dentální hygieny stomatologem a na úhradu přípravků určených k dentální hygieně.

 

 


Kontakt

MDDr. Helena Kozárková

Rokytnice 413
755 01 Vsetín


tel.č.:
+420 571 411 529
+420 739 998 831

dentální hygiena
+420 775 463 697